Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Medula

Cuma, 22 Şubat 2019 12:18

Medula Uyarı Kodları Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kategori Duyuru

Medula Sisteminde, raporlu ilaçların ilaç bitim süresinden  15 gün öncesine kadar alınması uygulamasında sorun yaşandığının, meslektaşlarımız  ve hastalarımız tarafından Birliğimize bildirilmesi üzerine, konu hakkında Kurum yetkilileri ile görüşme yapılmıştır.

Kategori Duyuru
Çarşamba, 13 Haziran 2018 14:55

Antidepresanlar Konulu Medula Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sisteminden bugün (13.06.2018) yayımlanan “Antidepresanlar” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir:

Kategori Duyuru

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün “9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre yapılır.” hükmü gereğince 2018 yılı Ek Protokolü yapılmış olan düzenlemeler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

SGK tarafından Medula Eczane Ekranında bugün (04.05.2018) yayımlanan “2018 Nisan Dönemi Reçeteleri hakkında (iskonto ve reçete başı hizmet bedeli hesaplamaları)” başlıklı duyuru şöyledir:

“2018/1 sayılı Ek Protokol ile Protokolün (3.4) numaralı maddesinde yapılan barem düzenlemeleri sonrasında, yeni eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedelleri (RBHB), eczacıların sisteme girdikleri 2017 yılı satış hasılatı üzerinden 20/04/2018 tarihinde devreye alınmıştır. Ek Protokol ile RBHB'nde yapılan değişiklik, 20/04/2018 öncesinde MEDULA sistemine kaydedilmiş tüm reçetelere sistem tarafından uygulanmış olup, bu reçeteler için yeniden kayıt işleminde bulunulmasına gerek yoktur.

Ek Protokol ile indirim oranı değişen eczanelerin ise 20/04/2018 öncesinde kaydetmiş olduğu reçeteleri yeniden kaydetmeleri halinde reçetelerin hesaplamaları yeni indirim oranına göre yapılacaktır.

Bu işlemlerin yapılmaması eczanelerin fatura kesmesine engel teşkil etmemektedir.

Bunun dışında, 2017 yılı Satış Hasılatını yanlış beyan eden ve SSGM'lere başvurarak düzelten eczanelerin, sisteme yanlış indirim oranı ve RBHB ile kaydettiği tüm reçeteleri yeniden kaydetmesi zorunludur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kategori Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Provizyon Sisteminde bugün (27.03.2018) yayımlanan duyuru ile;

Kategori Duyuru

SGK tarafından yapılan bildirimde;

Kategori TEB Haber

Medula Sistemi Şifre Güncelleme İşlemi Hakkında

Kategori TEB Haber

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarihinde “Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine” başlığı altında yayımlanan duyuru şu şekildedir;

05/08/2016 tarihi itibari ile Kurumumuz MEDULA uygulamaları ile iletişim kuramayan tüm hastane , eczane ve optisyenlerimiz; yapılan araştırma neticesinde sorunun Türkiye genelinde internet bağlantılarından olduğu doğrulanmış olup, servis sağlayıcılarınızla (Telekom, vadofone, süperonline, türk net v.s) iletişime geçerek DNS ayarlarınızı değiştirmeniz hususu önemle duyurulur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kategori TEB Haber

İlimizde bulunan Suriyeli Mültecilerin ikamet ettiği çadırkenttin daha uzak mevkiye taşınacağından dolayı, mesafenin uzaklığından kaynaklanan sıkıntılardan ve eczanelerimizin reçete teslim alırken ve teslim ederken yaşanacak olan zaman kayıplarının önüne geçilmesi için Bölge Eczacı odamız yöneticileri ve çadırkent yöneticileri ile yapılan görüşmeler neticesinde çadırkent reçete sırası gelen eczanelere reçeteler, eczanelerin odamıza bildirilmiş oldukları numaralara Whatsapp üzerinden gönderilecektir. Kolaylık olması açısından eczacılarımız web whatsapp’ı da kulanabilirler. Web whatsapp reçetelerin bilgisayar ekranında görünmesini sağlayacaktır.

Kategori Duyuru

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasında bugün (06.04.2016) yayımlanan duyurular ile,

Kategori TEB Haber
Page 1 of 2