Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler İlaç

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazılarında şirketin imal ruhsatına sahip olduğu “Locoid Merhem”, “Locoid Lipokrem”, “Locoid Krem” adlı ürünlerin isimlerinin “Locoderm %0.1 Merhem”, “Locoderm %0.1 Lipokrem”, “Locoderm %0.1 Krem” olarak değiştirilmesi taleplerinin Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kabul edildiği; ürünlerin yeni adı ve barkoduyla 10.05.2016 tarihinde Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde yayımlanan fiyat listesinde ve SKRS E-reçete listesinde, 04.05.2016 ve 11.05.2016 tarihlerinde SGK web sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar listesi EK-4/A”da yer aldığı belirtilmektedir.

Kategori TEB Haber

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 03.05.2016 tarihinde “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu” güncellenmiş olup konu ile ilgili olarak 06.05.2016 tarihide duyuru yapılmıştır.

Kategori TEB Haber

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.05.2016 tarihinde 04.05.2016 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Kategori TEB Haber

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen 25/03/2016 tarih ve "Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara İlişkin Faturalar" Konulu yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Cumartesi, 09 Nisan 2016 10:33

İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.04.2016 tarihinde yayımlanan duyuru ile,

Kategori Duyuru

Bilindiği üzere, 31 Mart 2016 tarihi itibari ile sona erecek ilaç alım protokolüne ilişkin olarak Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yoğun bir görüşme süreci yaşanmış, imzalanacak olan yeni protokolün eczacılarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları giderecek bir çerçevede olabilmesi adına Birliğimiz konunun tüm muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüştü.

Kategori TEB Haber

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi web sayfasında yayımlanan duyuru ile; 14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge yayımlandığı bildirilmiş olup, ilgili genelge yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Perşembe, 24 Mart 2016 23:49

TİTCK İlaç Geri Çekme Duyurusu

TİTCK tarafında duyurulan aşağıda isimleri yer alan, nihai kullanıcı seviyesinde geri çekme işlemi uygulanacak ilaçlara ait Bölge Eczacı Odası yazıları ekte yer almaktadır.

Kategori Duyuru
Perşembe, 24 Mart 2016 23:44

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen Koçak Farma İlaç Firmasına ait "Madol 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul" adlı ilacın yeşil reçete ile verileceğinden dolayı kontrole tabi ilaçlar listesine alındığına dair yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Perşembe, 24 Mart 2016 23:40

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gelen "Kontrole Tabi İlaçlar" konulu duyuru yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Page 5 of 5